برخی از مشتریان

برخی از شرکت هایی که تاکنون افتخار همکاری با آن ها را داشته ایم

 

 

·         ایرسا بهسازان کاسپین

·         پمپ حریق ایران

·         پمپ های صنعتی ایران

·         سازه های هیدرولیکی

·         جامع پیمان

·         دانشگاه خواجه نصیر

·         آمیژه های رنگین فتح

·         صنایع مخابرات  ایران

·         عصر صنعت

·         فرآیند رشد

·         کوشش یاران ایرانیان

·         نامدار افروز

·         آذین تنه

·         نوین سازان

·         صنایع حدید

·         سهند هیدرولیک

·         شرکت تنش

·         مهد تولید ناب

·         وزین آذرین پرشیا

·         یراق آوران پویا

·         آهن پیشگان

·         و....